First lego league

Team 1 van Zandvliet had zich geplaatst voor de First Lego League BENELUX finale.
Alle info is te vinden op: http://firstlegoleague.nl Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |