Schoolgids

Al is Zandvliet een kleine school, we moeten ons aan regels houden, omdat we met veel mensen op een beperkt vloeroppervlak verblijven. Onze regels hebben in de eerste plaats betrekking op de veiligheid, zekerheid en kwetsbaarheid van álle mensen in en om onze school.

Als er inbreuk gemaakt wordt op deze regels, wordt er zeker opgetreden, en Zandvliet schaamt zich er niet voor in dit opzicht een strenge school te zijn.

Een precieze verwoording van onze schoolregels is te vinden in de schoolgids. 


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |