OnderwijsVisie

  • Vanuit een christelijke inspiratie bepalen we de inrichting van ons onderwijs
  • Het leren, het onderwijs van en aan de leerling, stellen we centraal
  • We bereiden de leerling bewust voor op een plek in de maatschappij
  • We stimuleren de leerlingen in hun groei in verantwoordelijkheden
  • We richten ons op de individuele capaciteiten van de leerling
  • We vernieuwen en verjongen ons waar nodig, maar bewaren en bewaken wat goed is


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |