Inrichting van onderwijs

De school is kleinschalig van opzet en heeft drie afdelingen, te weten: gymnasium, atheneum en havo. Na een brugjaar met havo/atheneumklassen, vwo klassen en een gymnasiumbrugklas, worden leerlingen vanaf de tweede klas geplaatst in een van de drie afdelingen.

In enkele gevallen wordt de keuze uitgesteld en worden leerlingen geplaatst in 2 havo/atheneum. In de bovenbouw kan worden gekozen uit vier profielen. Havoleerlingen groeperen zich in hun bovenbouw, atheneum- en gymnasiumleerlingen groeperen zich in de bovenbouw vwo. 

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |