Ondersteuning

Christelijk lyceum Zandvliet biedt als ondersteuning:

  • zorgteam
  • jeugdgezondheidszorg
  • schoolmaatschappelijk werk: Jeugdformaat
  • dienst ambulante begeleiding
  • cursus zelfvertrouwen
  • leerling-mediation
  • plagen mag geen pesten worden
  • remedial teaching
  • extra modules taal- en rekenvaardigheid
  • passend onderwijs

Klik hier voor een filmpje:

Gerelateerde items


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |