Een warm welkom

Als leerling van groep 8 maak je een spannende overstap naar klas 1 van het voortgezet onderwijs. Van de overzichtelijke en vertrouwde basisschool waar je de oudste bent, naar de grote en nieuwe middelbare school waar je ineens de jongste zal zijn.

Wij streven ernaar jouw overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Leerlingen van dezelfde basisschool proberen we in één brugklas te plaatsen en we zorgen dat elke klas een vertrouwde klassenmentor heeft. Met je mentor zal je al voor de zomer kennis maken in een gesprek. Ook zal je jouw klas leren kennen tijdens een kennismakingsmiddag. Aan het begin van het schooljaar organiseren we bovendien een brugklaskamp, zodat jij je eerste jaar op Zandvliet goed begint.

 

Het eerste jaar

We werken in vijf periodes per jaar. Per periode worden niet alle vakken gegeven. Dit betekent dat jij je kunt concentreren op een kleiner aantal vakken ineens. Hierdoor zal je een beter overzicht hebben van jouw schoolwerk, en raak je gewend aan de planning en organisatie die van jou wordt verwacht.

 

Aan het eind van elke periode is er een ‘topweek’, waarin toetsen en projecten vallen. De toetsen worden per vak afgenomen. De projecten combineren vaak verschillende vakken tot iets nieuws. Dit vergroot jouw kennis, en je leert die toepassen in de praktijk. Je leert in deze weken over het bekijken van kunst, het maken van een  film of de geschiedenis van het Vredespaleis.   

 

Op Zandvliet willen we de leerlingen leren hoe ze zelfstandig leerstof kunnen verwerken. We werken met planners en studiewijzers, die per periode precies vermelden wat er gedaan moet worden en hoe dat gebeuren moet. Veel leerlingen kunnen hier hulp bij gebruiken, en krijgen dit van de vakdocenten en de mentor. 

Gymnasiumbrugklas

Je kunt op Zandvliet de keuze maken te starten in een Gymnasiumbrugklas. De basisschool dient je dan wel een ongedeeld VWO-advies te hebben gegeven. In de eerste klas krijg je meteen Latijn naast je andere vakken. Er is voor leerlingen uit de overige havo-/vwo-brugklassen de mogelijkheid om later in te stromen in klas 2 van het Gymnasium door middel van de module Klassieke Talen. Deze module wordt gegeven in de laatste periodes van het jaar. Als je wilt instromen naar 2 Gymnasium, is er voor jou een inhaalprogramma.
In de tweede en derde klas krijg je ook lessen Grieks, want als echte Gymnasiast moet je natuurlijk beide Klassieke Talen hebben gelezen!
Na de derde klas kies je hoe je je Gymnasiumopleiding vervolgt: met Latijn of Grieks, of met allebei de Klassieke Talen.

 

Huiswerkbegeleiding

Haags Studiepunt Leerlingen die extra hulp of coaching nodig hebben bij het zelfstandig leren, kunnen zich inschrijven voor onze interne huiswerkcursus. Deze wordt verzorgd door medewerkers van het Haags Studiepunt, een gerenommeerd instituut. De huiswerkbegeleiding start aansluitend aan de lesuren. Er kan gekozen worden voor een intensieve en een minder intensieve variant.

 

De mentor

Elke klas heeft een mentor (klassenleraar). De mentor is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Die behartigt de belangen van de leerlingen in de groep door veelvuldig contact te hebben met alle betrokkenen. Gedurende de week zien de klas en de mentor elkaar een aantal momenten. Naast de vaklessen geeft de mentor ook studielessen, organiseert klassenavonden en bereidt samen met zijn klas andere activiteiten voor.


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |