TOELATINGSBELEID

 

Toelatingscriteria

In de brugklas hebben we plaats voor maximaal 180 leerlingen verdeeld over havo/vwo brugklassen, vwo klassen en gymnasium klassen.

 

We vormen drie vwo/gymnasium klassen. De ervaring leert dat leerlingen met een vwo- advies altijd plek hebben. 
Bij overaanmelding kan er loting plaats vinden voor de overige havo/vwo brugklassen.

 

Voorrangsregels bij overaanmelding:

·         leerlingen met een broer/zus op onze school hebben een gegarandeerde plaats

·         kinderen van medewerkers die op de school werken, hebben een gegarandeerde plaats

Het basisschooladvies is leidend in ons aannamebeleid.

 

Voor toelating op Zandvliet moet het basisschooladvies een van de volgende adviezen zijn:

·         havo

·         havo-vwo

·         vwo

 

Voor plaatsing in de gymnasiumstroom of de vwo stroom moet het basisschooladvies ‘vwo’ zijn. Op het Zandvliet kunnen leerlingen die komend schooljaar plaatsnemen in de havo/vwo- of vwo-stroom op grond van hun prestaties na de brugklas alsnog plaatsnemen in klas 2 gymnasium.

 

Procedure brugklas

Indien van twee kinderen uit een gezin een kind wordt ingeloot, wordt het andere kind ook toegelaten.
De aanmeldingsprocedure verloopt volgens de afspraken van het BOVO – Haaglanden overleg. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.bovohaaglanden.nl

 

Kunstklas

Leerlingen kunnen zich ook aanmelden voor de kunstklas. Kinderen die dit graag willen, leveren een portfolio in met hun werk. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken of de leerling toegelaten kan worden tot de kunstklas.

 

Grondslag

Zandvliet is een christelijke school. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren. Dit betekent dat de leerlingen deelnemen aan de godsdienstlessen en de kerst- en paasviering in de aula bijwonen.

 

Passend Onderwijs

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke extra ondersteuning Zandvliet kan bieden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De basisschool heeft deze behoefte aangevinkt in het OKR. Het heeft de sterke voorkeur dat ouders en leerling een gesprek hebben met de zorgcoördinator en/of de teamleider wanneer aanmelding overwogen wordt. Leerlingen met extra ondersteuning zullen bij overaanmelding meedoen met de loting.

 


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |