Identiteit

Zandvliet is een open christelijke school. Vanuit onze identiteit geven we ruimte aan leerlingen met andere levensbeschouwingen; er is sprake van wederzijds respect. Alle leerlingen en medewerkers zijn welkom mits zij de grondslag van de school respecteren en deelnemen aan vieringen en activiteiten.

Onze identiteit uit zich in:

  • wekelijkse godsdienstlessen van klas 1 tot en met 6. In deze lessen wordt aandacht besteed aan het christendom en de andere wereldgodsdiensten
  • een dagelijkse korte dagopening naar aanleiding van een weekthema
  • vieringen door het jaar: kerst- en paasvieringen met medewerking van schoolorkest en schoolkoor
  • een jaarlijkse school-gezinsdienst met de wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk. De dienst wordt door leerlingen en docenten samen met de wijkpredikant voorbereid. Het schoolorkest en –koor werken altijd mee.
  • een bezinningsweekend in een klooster, speciaal voor eindexamenkandidaten
  • een jaarlijkse tolerantiedag: een door leerlingen georganiseerde dag met workshops over minderheidsgroepen in onze samenleving

Natuurlijk doen wij op Zandvliet ons best in ons dagelijks werk onze identiteit echt tot uitdrukking te laten komen. Sleutelbegrippen daarbij zijn: zorg voor elkaar en duidelijkheid in regels en gedrag vanuit onze normen en waarden.

Gerelateerde items

Gerelateerde items

Gezinsdienst Kloosterweekend 2018

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |