Nieuwe docenten

Er zijn drie groepen nieuwe docenten te onderscheiden:
  1. docenten in opleiding
  2. docenten die hun opleiding net af hebben en aan hun eerste lesjaar beginnen
  3. docenten die al langer lesgeven, maar nieuw zijn op Zandvliet

Begeleiding op school

Als je begint met werken op school, komt er van alles op je af. Binnen korte tijd moet je veel nieuwe leerlingen en collega’s leren kennen, de schoolregels kennen, precies weten waar je wat kunt vinden etc. Bovendien moet je ervoor zorgen dat je een goede relatie met je klassen opbouwt en dat je pedagogisch en didactisch kwijt kunt wat je kwijt wilt. Op het Zandvlietcollege hoef je dat niet alleen te doen.

Nieuwe docenten worden op Zandvliet begeleid door een BOS (Begeleider Op School). Er zijn twee BOSsen: MJacqueline Jacobs en Inger Oldemans-Niesing. Zij zorgen voor individuele begeleiding van de nieuwe docent, maar verzorgen ook workshops en intervisiebijeenkomsten, waarbij alle nieuwe docenten aanwezig zijn. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een kennismakingsbijeenkomst. Elke nieuwe docent krijgt een begeleider vanuit de sectie, de vakcoach. Deze vakcoach begeleidt de nieuwe docent op vakdidactisch gebied.

Taak van de BOS

De BOS begeleidt de nieuwe docent op algemeen onderwijskundig gebied, woont lessen bij en bespreekt deze na, geeft feedback en laat de nieuwe docent reflecteren op eigen gedrag.

Tijdens workshops stelt de BOS wat theorie over thema’s als ’werkorde’, ’leerstijlen’, ’werkvormen’ aan de orde, waarna meestal een casus wordt besproken. Als voorbereiding op intervisiebijeenkomsten gaan nieuwe docenten bij elkaar in de les kijken en leggen stukjes les van elkaar vast op video. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt daarop gereflecteerd en zo kan de nieuwe docent steeds een stap verder komen in zijn of haar ontwikkeling. De BOS heeft hierbij nog steeds een belangrijke rol. De BOS heeft altijd de taak te begeleiden, nooit te beoordelen.

Beoordeling nieuwe docenten

Beoordeling van een nieuwe docent gebeurt door de schoolleiding. de sectievoorzitter en de Bos adviseren de schoolleiding op het gebied van vakdidactiek, pedagogiek, reflectievermogen en coachbaarheid.

Na het eerste jaar

Na het eerste gaat de nieuwe docent het tweede jaar in en dan? Moet hij/zij het dan helemaal alleen doen? Nee, op Zandvliet gaan we dan voort met intervisie, want het is belangrijk te blijven reflecteren op eigen en andermans pedagogisch en didactisch handelen. Het is bovendien ook leuk af en toe een les van iemand te volgen of iemand op bezoek te krijgen om daar lering uit te trekken. Het is belangrijk scherp te blijven.

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |